August 9, 2009

Objektif PPKI

  1. · Membolehkan murid murid PPKI mendapat tempat yang sama dengan murid normal dalam pendidikan.
  2. · Melatih murid menyesuaikan diri dalam semua aspek pendidikan dan persekitaran.
  3. · Membantu murid hidup berdikari mengikut kemampuan masing-masing.
  4. · Mendapatkan perhatian sewajarnya daripada semua pihak.
  5. · Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berakhlak dan berupaya mencapai kesejahteraan diri.
  6. · Menghapuskan jurang perbezaan di antara murid PPKI dengan murid normal dari semua aspek kehidupan.

0 ulasan: